Vrácení zboží

Sakura Development s.r.o.
Porubská 549/18
Ostrava Poruba, 70800
IČ: 14200724
E-mail: eshop@sakuraclinic.cz

Poslat doporučeně na adresu provozovny e-shopu:

Sakura Development s.r.o.
Porubská 549/18
Ostrava Poruba, 70800

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Datum objednání / Datum obdržení:

Číslo objednávky:

Vrácené zboží:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Email:

Telefon:

Poznámka:

Tímto využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy shora citované,

pokud jde o specifikované zboží. Toto zboží vracím nepoškozené, nepoužité a v originálním obalu samostatnou poštovní zásilkou doporučeně na i adresu vaší provozovny e-shopu.

Zaplacenou kupní cenu vraťte v zákonné lhůtě na bankovní účet: __________________________

V _______________ dne ______________

_______________________________________

Podpis

Close
todo